SK EN
Naspäť
Predchádzajúci Nasledujúci

Fórum nových investičných možností a technologických riešení tuhého odpadu a odpadových vôd.

12. marca 2019 Dron Industries Fórum V Belehrade 2

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade 7. marca 2019 organizovalo konferenciu, na ktorú pozvalo aj našu spoločnosť DRON Industries s.r.o.

Celodennú konferenciu otvorili pani Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade a Ivan Karič, štátny tajomník MŽP Srbskej republiky. Fórum bolo rozdelené na dva panely. Prvý panel bol zameraný na technické riešenia tuhého odpadu. A druhý panel bol zameraný na technologické riešenia odpadových vôd.

V zozname mnohých popredný zástupcov svetoznámych slovenských spoločností figuroval aj generálny riaditeľ spoločnosti DRON Industries s.r.o. pán Ing. László Farkas. Vo svojej prednáške predstavil jedinečnosť technológie: Hĺbkového termického štiepenia - termickej depolymerizácie. Jeho vývoj a samotnú realizáciu. Následne predstavil využitie technologickej linky DTC na spracovanie opotrebovaných pneumatík v praxi s priaznivým dopadom na životné prostredie a zmiernenie environmentálnej záťaže spôsobenej použitými pneumatikami.
V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Srbsku za pozvanie a prejavenú dôveru.