SK EN

Produkty

Kvapalné frakcie

DRON olej (DO) - Kvapalný uhľovodíkový podiel obsahuje široké spektrum uhľovodíkov Kvapalné produkty sa môžu použiť, buď priamo ako palivá alebo dodávať do rafinérie ropy ako cenné petrochemické suroviny. Spaľovacie teplo pyrokvapaliny má hodnotu 40 – 43 MJ.kg-1

Mám záujem
Dron Szupcsi Uvegecsek

Tuhá frakcia - koks

DRON Koks (DK) - Jedná sa o tuhý materiál (pyrouhlík, sadze, koks). Získaný koks má spaľovacie teplo 18 – 21 MJ.kg-1. Môže sa použiť v energetike ako výborné tuhé palivo. Po valorizácií je moné použiť ako Carbon Black do gumárenských výrobkov.

Mám záujem
Solid

Plyn

DRON Plyn (DP) - Plyny sa skladajú hlavne z vodíka, ľahkých uhľovodíkov (C1-C5).. Spaľovacie teplo plynu z ojazdených pneumatík sa pohybuje od 35 do 42 MJ.m-3 a vďaka vysokej kalorickej hodnote sa úspešne využíva na ohrev reaktora. Mozny prebytok plynu sa využije pre ohrev dalsich procesov pri valorizácii produktov (sušenie, filtrácia, destilácia a pod.)

Mám záujem
Gas

Oceľové kordy

DRON Ocelové kordy (DOK) - Oceľové kordy majú neporovnateľne lepšie vlastnosti ako z tradičného mechanického spracovanie opotrebovaných pneumatík. Nedochádza k vláskovaniu, má vyššiu sypnú hmotnosť, výborne sa lisujú a v konečnom dôsledku neobsahujú zvyšky gumy.

Mám záujem
Steel