SK EN

Profil
spoločnosti

Poslaním spoločnosti je ponúknuť celosvetové riešenie na recyklovanie polymérnych odpadov. Spracovaním pneumatík, pomocou inovatívnej technológie a neustáleho vývoja s prihliadnutím na spoločenské, hospodárske a environmentálne požiadavky. Zjazdené pneumatiky vytvárajú veľkú ekologickú záťaž. DRON Industries vyvinulo technológiu, ktorá efektívne spracováva tento zaťažujúci odpad.

DRON Industries bola založená v roku 2001 s cieľom vývoja environmentálnej a ekonomicky rentabilnej technológie. Táto technológia zhodnocuje odpadové pneumatiky, ktorá funguje v prevádzkových podmienkach. Táto inovatívna technológia získala v roku 2011 ocenenie „Zlatý mravec“ v kategórii inovatívne riešenie.

Vďaka odbornému záväzku a vytrvalej práci vznikol patentovaný postup s názvom DTC. Pomocou tohto postupu možno opotrebované pneumatiky zhodnotiť v súlade s vytýčenými požiadavkami a s výrobou hodnotných finálnych výrobkov.

Vyrábame zo zhodnocovaného odpadu, hlavne opotrebovaných pneumatík výrobky. Vyrábané výrobky sú hľadiska trhových požiadaviek priemyslu, oblasti výroby energií a regulačného prostredia silne konkurencieschopné a dobre obchodovateľné.

Hlavné výrobky:
1. Kvapalné frakcie DRON olej (DO)
2. Tuhá frakcia DRON koks (DK)
3. Plyn DRON plyn (DP)
4. Oceľové kordy DRON oceľové kordy (DOK)


VŠETKO O PRODUKTOCH
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov, platnosť: od 31.12.2019 do 31.12.2024 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na materialové zhodnocovanie odpadov, platnosť: od 31.12.2014 do 31.12.2019 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na materialové zhodnocovanie odpadov, platnosť: 31.12.2014 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov Rozhodnutie OU-DS-OSZP-2017-001119-02 Hol
Dron-Industries-recycle-icon

Kontaktujte
nás