SK EN
Naspäť
Nasledujúci

Deň zeme, lepšie povedané mesiac zeme pre Dunajskú Stredu.

21. marca 2019 Dron Industries Den Zeme 4

Vedenie spoločnosti DRON Industries s.r.o. v duchu medzinárodného dňa Zeme sa rozhodlo, že obyvateľom Dunajskej Stredy pomôže legálne a bezodplatne sa zbaviť opotrebovaných pneumatík z osobných automobilov.

Postup odovzdania:

  1. Odovzdávajúca osoba sa musí preukázať platným občianskym preukazom.
  2. Na jednu dospelú osobu je možné priniesť bezodplatne 4 opotrebované pneumatiky z osobných automobilov, ktoré nesmú obsahovať nečistoty, ako sú blato, kamene a pod.
  3. Pneumatiky môžu obyvatelia odovzdať na vrátnici spoločnosti DRON Industries s.r.o., iba v pracovných dňoch a to v období od 1.4.2019 do 30.4.2019 v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Spoločnosť DRON Industries s.r.o. týmto gestom prejavuje záujem znížiť environmentálnu záťaž spôsobenú množstvom opotrebovaných pneumatikách na nelegálnych skládkach v okolí Dunajskej Stredy.