Profil spoločnosti

O nás

Naše poslanie: Ponuknúť riešenie celosvetovo na recyklovanie uhlovodíkových odpadov pomocou inovatívnej technológie a neustáleho vývoja a to s prihliadnutím na spoločenské, hospodárske a enviromentálne požiadavky.

Spoločnosť DRON Industries s.r.o. bola založená v roku 2001 s cieľom vývoja environmentálnej a ekonomicky rentabilnej technológie na zhodnocovanie odpadových frakcií na báze uhľovodíka, ktorá funguje aj v prevádzkových podmienkach.

Vďaka odbornému záväzku a vytrvalej práci vznikol patentovaný postup s názvom HOMATECH-W™, pomocou ktorého možno opotrebované pneumatiky zhodnotiť v súlade s vytýčenými požiadavkami a s výrobou hodnotných finálnych produktov.

Naša spoločnosť vyrába zo zhodnocovaného odpadu produkty, ktoré sú z hľadiska trhových požiadaviek priemyslu a oblastí výroby energií, ako aj regulačného prostredia konkurencieschopné a dobre obchodovateľné:

  1. Obnoviteľný olej DRON (DRO)
  2. Priemyselný plyn DRON (DIG)
  3. Priemyselné uhlie DRON (DICA)
  4. Oceľový drôt DRON (DSW)

O produktoch môžete čítať tu.

Technológia získala v roku 2011 ocenenie „Zlatý mravec“ v kategórii inovatívne riešenie.

Spoločnosť od roku 2009 má trvalú prevádzku v Mliečanoch. Toho času sme zhodnocovali prevažne 56 000 t gumových pneumatík a priemyselných odpadov.