SK EN

Produkty

Kvapalné frakcie

Obnoviteľný olej DRON (DRO) - Z hľadiska vlastností produkt podobný priemyselnému vykurovaciemu oleju. Po destilácii je vo forme energetickej tekutiny (energetický obsah: 43,80 MJ/kg) vhodný na priamu výrobu tepla a na použitie elektrárňach. Takto vyrábaná elektrická energia sa taktiež považuje za obnoviteľný zdroj.
Okrem toho sa používa ako surovina v petrochémii, dodatočne destilovaný môže byť pri dvojitej oprávnenosti použitý na doplnenie povinnej biozložky pohonných hmôt predpísanej EÚ.

Liquid-fractions

Tuhá frakcia - koks

Priemyselné uhlie DRON (DICA) - alebo aktívne uhlie, ktoré vzniká vo forme jemného čierneho prášku. Pozostáva z 82 % uhlíka, 10 % popola a 8 % vody. Možno ho použiť ako surovinu pre výrobu tepla.
Vzhľadom na jeho vysoký energetický obsah (27,70 MJ/kg) a zákonnú reguláciu je vhodné aj na pridávanie k materiálom na báze odpadov a výrobu vynikajúceho alternatívneho paliva. Umožňuje energetické zhodnotenie látok na báze biomasy, ktoré samé osebe nie sú vhodné na výrobu tepla (napr. kal z odpadových vôd), čím okrem environmentálnych výhod prináša aj významné ekonomické výhody.
Po ďalšom spracovaní sa dá použiť ako komponent filtračných zariadení (v čističkách odpadových vôd), ako prísada do gumových zmesí určených na výrobu pneumatík a ako základná surovina pre výrobu farieb.

Solid-fractions

Plyn

Priemyselný plyn DRON (DIG) - Plynový produkt procesu zhodnocovania, ktorý pre zabezpečenie energeticky sebestačnej prevádzky používa priamo na území závodov používajúcich systém HOMATECH-W™.

Gas

Oceľové kordy

Oceľový drôt DRON (DSW) - Kvôli nízkemu znečisteniu (<2 %) je vynikajúcou druhotnou surovinou pre hutníctvo.

Steel cords