Médiá

Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"

DRON - Industries za projekt „Technologická linka DSSC/SCA“

Technologická linka DSSC/SCA je výsledkom 8 ročného úsilia zameraného na výskum a vývoj technológie spracovania odpadu procesom termického štiepenia. Predstavuje v slovenských pomeroch jedinečné technické riešenie, ktoré ponúka inovatívny spôsob spracovania problémového prúdu odpadov. Výstupom spracovania odpadu sú palivá a nové produkty dobre uplatniteľné na trhu. Technológia nemá negatívne vplyvy na životné prostredie, je ekonomicky sebestačná. O jej uplatnenie prejavili záujem vo viacerých krajinách. Cenu prevzal konateľ spoločnosti László Farkas.

http://www.zlatymravec.sk/2011.htm

Účasť v televíznej relácii STV2