DRON Industries

Vitajte na stránke DRON Industries

Recyklácia pneumatík

V súčasnosti sa v SR opotrebované pneumatiky zhodnocujú dvoma spôsobmi: spaľovaním v cementárňach a mechanicky. Pri spaľovaní v cementárňach sa pneumatiky používajú ako zdroj tepla. Pri mechanickom spracovávaní sa z gumovej drviny vyrábajú výrobky, ktoré sa používajú ako podložky, napr. na športových ihriskách.

Naša spoločnosť sa angažuje v oblasti spracovania odpadov so zameraním na spracovanie opotrebovaných pneumatík a ostatného gumového odpadu  treťou cestou, a to chemickým spracovaním. Spracovanie prebieha tzv. chemickou depolymerizáciou.

viac o spoločnosti
certifikát

Kontakt

Dron industries

DRON Industries s.r.o.

P.O. Box 109, 929 01 Dunajská Streda

+421 31 590 12 00

info@dron.sk