DRON Industries

Vitajte na stránke DRON Industries

Recyklácia pneumatík

O nás

Naše poslanie: Ponuknúť riešenie celosvetovo na recyklovanie uhlovodíkových odpadov pomocou inovatívnej technológie a neustáleho vývoja a to s prihliadnutím na spoločenské, hospodárske a enviromentálne požiadavky.

Spoločnosť DRON Industries s.r.o. bola založená v roku 2001 s cieľom vývoja environmentálnej a ekonomicky rentabilnej technológie na zhodnocovanie odpadových frakcií na báze uhľovodíka, ktorá funguje aj v prevádzkových podmienkach.

Vďaka odbornému záväzku a vyššie predstavenej vytrvalej práci vznikol patentovaný postup s názvom HOMATECH-W™, pomocou ktorého možno opotrebované pneumatiky zhodnotiť v súlade s vytýčenými požiadavkami a s výrobou hodnotných finálnych produktov.

viac o spoločnosti

Kontakt

Dron industries

DRON Industries s.r.o.

P.O. Box 109, Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda

+421 31 590 12 00

info@dron.sk